Lausunnot

Päihdeasiamiestoiminta vaikuttaa ehkäisevän päihdetyön alaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun julkaisemalla asiantuntijalausuntoja esimerkiksi lainvalmistelun tueksi. Artikkelit ovat pdf-tiedostoja ja ladattavissa sivulta suoraan.
Lausunto sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta 2022
Lataa tiedosto Lausunto_sosiaali-ja-terveydenhuoltolaki_211022-s
Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta 2022
Lataa tiedosto Lausuntopyynto-laiksi-asiakasmaksuista
Asiantuntijalausunto mielenterveys- ja päihdehuoltolakien uudistamisesta 2016
Lataa tiedosto Mielenterveys-ja-päihdehuoltolakien-uudistaminen-Päihdeasiamies-14.4.2016
Lausunto perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta 2019
Lataa tiedosto Lausunto-perusterveydenhuollon-hoitotakuun-tiukentamisesta