Sinulla on oikeus tarpeesi mukaisiin päihdepalveluihin

Päihdeasiamiestoiminta – valtakunnallista, riippumatonta ja maksutonta edunvalvontaa
Tutustu toimintaamme

Päihdepalvelut

Kenellä on oikeus päihdepalveluihin?

Jos haluat apua päihdeongelmaan, hakeudu hyvinvointialueesi päihdepalveluihin, työterveyshuoltoon tai opiskelijaterveydenhuoltoon. Jos sinulla on ongelmia palveluihin pääsyssä tai et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, ota ensin yhteys yksikköön, jossa olet asioinut.

Uutiset

Tutustu uutisiin

Kerromme uusimmista päihdepalveluja ja asiakkuutta koskevista muutoksista.

Tarinat

Tutustu asiakastarinoihin

Asiakkaillamme on erilaisia kokemuksia siitä, mikä heidät lopulta auttoi ulos päihdemaailmasta.

Lait ja suositukset

Mitkä lait ja suositukset turvaavat asiakkaan oikeuksia päihdepalveluissa?

Päihdepalveluita tarvitsevan ihmisen oikeuksia turvaavat perustuslaki, sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki.

Kannanotot

Teemme vaikuttamistyötä

Annamme vuosittain lausuntoja valmisteilla oleviin lakeihin. Lisäksi otamme kantaa erilaisiin ajankohtaisiin päihdehuoltoa ja -asiakkuutta koskeviin asioihin.