Selvityksiä ja oppaita

Olemme koonneet tälle sivulle päihdeasiamiestoiminnan tuottamat selvitykset ja oppaat. Tästä osiosta löydät esimerkiksi lääkäriseura Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettaman työryhmän hoitosuositukset ja terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sekä Päihdelääketieteen yhdistyksen suosituksia.

Selvityksiä

Polkuja päihdepalveluihin: Selvitys päihdepalveluiden saatavuudesta ensimmäisellä hakukerralla

Päihdeasiamiestoiminnan ja Nuorisotutkimusverkoston selvityksessä tuodaan esiin niitä esteitä ja kannusteita, joita päihdepalveluiden pariin hakeutumiseen ja sitoutumiseen liittyy niihin ensimmäistä kertaa hakeutuvien asiakkaiden näkökulmasta.

Annastiina Mäkilä, Susanna Jurvanen, Alix Helfer, Helena Huhta & Tuuli Pitkänen: Polkuja päihdepalveluihin. Selvitys päihdepalveluiden saatavuudesta ensimmäisellä hakukerralla

Edunvalvonnan jalkauttaminen päihdeasiamiestoiminnassa huhti-joulukuu 2018 ja tammi-toukokuu 2019

Raportti kertoo siitä, miten päihdeasiamiestoiminnassa kehitettiin kohtaamispaikkoihin jalkautuvaa edunvalvontaa, miten työntekijöitä ja vapaaehtoisia koulutetaan päihdepalveluja koskevasta lainsäädännöstä ja miten jatkossa tuetaan näin muodostuvaa verkostoa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 2019, Riitta Sattilainen

Peruspalveluiden saavutettavuus ja oikeusturva päihdehuollossa

Selvityksessä kartoitettiin asiakkaan oikeutta päihdepalveluihin ja asiakkaan oikeusturvaa niin lainsäädännön kuin käytännön kautta erityisesti peruspalveluissa.

Selvityksen ensimmäisessä osassa on kartoitettu päihdepalveluita koskevaa sääntelyä, joka oli voimassa vuonna 2018. Lainsäädäntö on uudistunut 1.1.2023.

Heidi Poikonen: Peruspalveluiden saavutettavuus ja oikeusturva päihdehuollossa

Asunto ensin? Asunto vain?

Asunto ensin? Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asukkaiden palvelutarpeet tuetun asumisen asumisyksiköissä.

Päihdeasiamiestoiminnassa selvitettiin vuosina 2016 ja 2017 asunnottomuudesta kärsineiden ihmisten palveluiden käyttöä ja niihin liittyviä väliinputoamistilanteita asunto ensin -politiikkaa noudattavissa asumisyksiköissä eri puolella Suomea.

Riikka Perälä: Asunto ensin? Asunto vain?

Oppaita

Oikeus yksilölliseen hoitoon ilman viivytyksiä: 11 konkreettista keinoa parantaa päihdehuollon palveluita hyvinvointialueella

Tämä opas tarjoaa tietoa päihdepalveluiden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Materiaalissa esitellään konkreettisia keinoja muun muassa päihdepalveluiden hoitopolun parantamiseen, päihdepalveluiden saavutettavuuden ja laadun kohentamiseen sekä päihdepalveluiden osaamisen edistämiseen.

Luulot pois Tietoa tilalle

Oppaassa on aluksi esitetty kuusi yleistä harhaluuloa tämän hetken päihdetilanteesta Suomessa. Sen jälkeen virheelliset luulot on kumottu samasta aiheesta kerätyillä tiedoilla ja täydennetty tietolähteillä.

Käytännön neuvoja päihdepalveluihin hakeutujalle ja palveluihin päässeelle

Tähän oppaaseen on koottu tietoa päihdeongelmiin liittyvistä asioista. Tavoitteena on, että päihteitä ongelmallisesti käyttävä ihminen tai hänen läheisensä löytää ja saa oman tarpeensa mukaisia palveluita hyvinvointialueeltaan. Kun palvelut tulevat mahdollisimman ajoissa ja oikeaan aikaan, väliinputoamisia ei tapahdu.