Käytännön ohjeet

Jos haluat apua päihdeongelmaan, hakeudu hyvinvointialueesi päihdepalveluihin, työterveyshuoltoon tai opiskelijaterveydenhuoltoon. Jos sinulla on ongelmia palveluihin pääsyssä tai et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, ota yhteys yksikköön, jossa olet asioinut. Jos asia ei sitä kautta ratkea, voit olla yhteydessä hyvinvointialueesi sosiaali- tai  potilasvastaavaan.

Mistä saan apua päihdeongelmaan?

Jos olet huolissasi omasta päihteiden käytöstäsi  ja haluat apua, ota yhteyttä hyvinvointialueesi sosiaali- tai terveydenhuoltoon.  

Jos olet opiskelija, ota yhteyttä opiskelijaterveydenhuoltoon. Monilla hyvinvointialueilla on lisäksi erilliset  päihde- ja riippuvuuspalvelut nuorille täysi-ikäisille.  

Jos olet työelämässä, tutustu työpaikkasi mahdolliseen päihdeohjelmaan ja ota yhteyttä työterveyshuoltoon. 

Useat hyvinvointialueet tarjoavat myös matalan kynnyksen päihdepalveluita, joihin voit hakeutua ilman ajanvarausta. Yhteystiedot edellä mainittuihin palveluihin löydät hyvinvointialueesi verkkosivuilta Hyvinvointialueet kartalla – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)  

Kuka voi hakeutua päihdepalveluihin?

Voit hakeutua päihdepalveluihin päihteiden käytöstä syntyneen haitallisen tilanteen vuoksi, eikä hoitoon pääsy edellytä diagnosoitua päihderiippuvuutta.  

Ongelmana voi olla pitkään jatkunut päihdekierre tai päihteiden suurkulutus, kertakäyttöön tai raittiuden ylläpitämiseen liittyvä tarve. Palveluihin hakeutuvan tavoitteet voivat vaihdella, tavoitteena voi olla päihteiden käytön lopettaminen tai haittojen vähentäminen.  

Myös läheisellä on oikeus saada apua. 

Ongelmia päästä hoitoon tai ongelmia hoidon aikana?

Sinulla on oikeus saada päihdepalveluita oman yksilöllisen tarpeesi perusteella.  

Jos sinulla on ongelmia sosiaali- tai terveyspalveluihin pääsyssä tai jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, palveluun tai kohteluun, ota yhteyttä ensin yksikköön, jossa olet asioinut. Jos asia ei sitä kautta ratkea, voit ottaa yhteyttä hyvinvointialueesi potilasasiavastaavaan, kun asia koskee terveydenhuoltoon liittyvää ongelmaa. Sosiaalihuoltoon liittyvissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä hyvinvointialueesi sosiaaliasiavastaavaan. Palvelu on ilmaista ja luottamuksellista.  

Yhteystiedot ja lisätietoa potilasasiavastaavan ja sosiaaliasiavastaavan tehtävistä löydät hyvinvointialueesi verkkosivuilta.

Jos asia ei ratkea tätä kautta, voit olla yhteydessä meihin.