Vuoden 2008 hyvä päätös

Vuosikausia oli juotu ja ihan pohjalla oli käyty kolmeen kertaan. Maurin arvion mukaan alemmaksi ei enää pääsisi. Asiat olivat niin sanotusti ”mettässä”.

Kirjoittaja:Tuula Sillanpää

Karuja vaihtoehtoja oli kaksi kappaletta:

  1. Juot ja kuolet
  2. Lopetat juomisen ja säilyt hengissä

Mauri valitsi jälkimmäisen ja selviytymiskeinokseen AA:n. Siellä hän kävi säännöllisesti kerran viikossa 6–7 vuotta. Alku oli vaikeaa ja Mauri uskoo, että niin se on kaikille. Juominen itsessään on hankala asia, mutta kaikki arkiasiat ovat vielä pahemmassa jamassa. Sekaisin ovat työasiat, raha-asiat, perheasiat, kotiasiat jne. Kaikkea ei todellakaan saa heti kuntoon, mutta tärkeää on, että osaa lähteä liikkeelle oikeassa järjestyksessä. Raittiina pysytteleminen on ensimmäinen asia ja muut tulevat vähitellen sen jälkeen. Periksi ei saa antaa. Mauri korostaa, että tässä kohtaa pitää olla itsekäs. Alkoholiin ei pidä koskea kenenkään mieliksi eikä peli-iltaan kannata lähteä, kun siellä tunnetusti juodaan. Kun asiat alkavat sujua, mistään tarpeellisesta ja elämää rikastuttavasta ei tarvitse luopua. Maurin mukaan raittius itsessään antaa ohjeet jatkoelämälle. Kaveripiiri vaihtuu, kun vanhat ryyppykaverit jäävät taakse. Läheiset alkavat kunnioittaa luottamuksen lisääntyessä. Samassa tahdissa itsetunto paranee ja raitistunut tuntee olevansa kuten muutkin. Onnistuminen on sitä, että oman itsen lisäksi myös perhe ja ystävät ovat tyytyväisiä.

Mauri on kiitollinen saamastaan avusta AA:sta. Hänen mielestään eetterissä tulisi entistä enemmän korostaa sitä, että ihminen voi hyvin elää ilman alkoholia. AA:n tilaisuuksissa vertaistuki oli ensimmäisistä kerroista lähtien voimakasta. Mauri koki kuuluvansa joukkoon. Muilla oli samat lähtökohdat ja samat ongelmat. Tuntui, että ”he puhuvat minun suullani”. Tärkeältä tuntui myös se, että kaikki olivat samalla viivalla ja jokaisella oli oma puheenvuoro; kukaan ei ollut toisen yläpuolella. Tukea ja apua annettiin loppuun asti. Tapaamisten välillä Maurille soitettiin ja hänestä kannettiin huolta. Maurilla ja hänen AA-kavereillaan oli tapana lähteä autolla eri paikkakunnille ja eri ryhmiin. Se antoi oman lisämausteensa käynteihin ja tutustutti uusiin ihmisiin. Tervehtymisen edetessä Mauri mietti pitkään, pystyisikö harventamaan käyntejä ja edelleen pärjäämään. Kokeiltuaan hän huomasi, että viikon käyntivälejä voi pidentää. Yhä edelleen hän käy AA-tapaamisissa silloin tällöin ja pitää yhteyttä vanhoihin tuttuihin.

Alkusyksystä 2018 Mauri koki, että omat asiat ovat todella hyvin ja hyvää voisi jakaa. Hän alkoi selvittää mahdollisuuksia lähteä auttamaan alkoholiongelmien kanssa painiskelevia. Hän päätyi internetissä Ehytin sivuille ja ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Heti löytyi sopivaa toimintaa Tampereelta Elokolon kohtaamispaikalta ja asunnottomien yöstä. Tähän mennessä Mauri on ollut Tampereella kahdessa vertaistoimijoille tarkoitetussa koulutuksessa ja kalenteriin on merkitty ensihuolikoulutus tammikuulle. Kotipaikalla Hämeenkyrössä ei tällä hetkellä ole matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, mutta puskaradio on toiminut ja Mauri auttaa alkoholiongelmista kärsiviä kahdenkeskisin keskusteluin. Toki ensin piti uskaltautua kertomaan, että on mukana vertaistukitoiminnassa. Auttajan rooli löytyi ja se tuntui heti omalta.