Selvityksiä ja oppaita

Selvityksiä

Polkuja päihdepalveluihin: Selvitys päihdepalveluiden saatavuudesta ensimmäisellä hakukerralla

Päihdeasiamiestoiminta, EHYT ry, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2022, Annastiina Mäkilä, Susanna Jurvanen, Alix Helfer, Helena Huhta ja Tuuli Pitkänen

RAPORTTI edunvalvonnan jalkauttaminen päihdeasiamiestoiminnassa huhti-joulukuu 2018 ja tammi-toukokuu 2019

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 2019, Riitta Sattilainen

Peruspalveluiden saavutettavuus ja oikeusturva päihdehuollossa

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 2018, Heidi Poikonen

Asunto ensin? Asunto vain?

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 2018, Riikka Perälä

Oppaita

Oikeus yksilölliseen hoitoon ilman viivytyksiä: 11 konkreettista keinoa parantaa päihdehuollon palveluita hyvinvointialueella

Tämä opas tarjoaa tietoa päihdepalveluiden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Materiaalissa esitellään konkreettisia keinoja muun muassa päihdepalveluiden hoitopolun parantamiseen, päihdepalveluiden saavutettavuuden ja laadun kohentamiseen sekä päihdepalveluiden osaamisen edistämiseen.

Voit tulostaa oppaan tai tarvittaessa tilata sitä edunvalvontakoordinaattorilta.

Luulot pois Tietoa tilalle

Oppaassa on aluksi esitetty kuusi yleistä harhaluuloa tämän hetken päihdetilanteesta Suomessa. Sen jälkeen virheelliset luulot on kumottu samasta aiheesta kerätyillä tiedoilla ja täydennetty tietolähteillä.