Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua. Samalla on laadittu yli hallituskauden ulottuva tiekartta asiakkaan ja potilaan osallisuuden ja oikeuksien vahvistamiseksi. Lisäksi on asetettu laajapohjainen seurantaryhmä tämän työn tueksi.

Uudistuksen tavoitteena on muuttaa lainsäädäntöä niin, että asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeus toteutuu mahdollisimman täysimääräisesti. Samalla tulee jatkuvasti kehittää toimintatapoja, jotta asiakkaan ja potilaan osallisuus lisääntyy ja rajoitustoimenpiteiden käyttö vähenee.

Seurantatyöryhmän tehtävänä on:

1) edistää, seurata ja tukea asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevaa työskentelyä ml. lainsäädännön valmistelua,
2) osallistua vaihtoehtojen ja ehdotusten sekä niiden vaikutusten arviointiin, sekä
3) tuottaa asiantuntijatietoa ja –näkemyksiä valmistelun tueksi.

Seurantaryhmässä on mukana muun muassa järjestöjen, palvelujärjestelmän ja viranomaisten edustajia. Ryhmän ensimmäinen toimikausi kestää vuoden 2023 loppuun.

Lue lisää tästä.

Tahdosta riippumattoman lääkityksen oikeussuojakeinoja koskevan sääntelyn täsmentämisestä voit lukea tästä.