Päihde- ja mielenterveyslainsäädäntö eduskuntaan

Päihde- ja mielenterveyslainsäädännön valmistelu on edennyt niin, että hallituksen esitys HE 197/2022 vp on annettu eduskunnalle 29.9.2022. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteeseen ja hallituksen esitykseen pääsee linkistä https://stm.fi/-/mielenterveys-ja-paihdelainsaadantoa-uudistetaan Asian käsittely jatkuu loppuvuoden aikana eduskunnassa ja valiokunnassa. Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 10.6.2022 asti. Lausunnonantajat olivat huolissaan sosiaalihuollon palveluiden asemasta ja hallituksen esityksessä lausunnot on otettu pääosin huomioon. … Lue lisää

Päihde- ja mielenterveyspalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen lausuntokierroksella

Taustaa: STM:n hankkeessa on ollut tarkoitus uudistaa mielenterveys- ja päihdelainsäädännön palvelujen järjestämistä koskeva sääntely vielä tämän hallituskauden aikana. Tarkoitus on ollut siirtää ns. vapaaehtoisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen sääntely mielenterveyslaista ja päihdehuoltolaista sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin. Samalla on pyritty parantamaan kyseisten palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, vaikuttavuutta ja palvelujen kokonaisuutta. Lisäksi mielenterveyslain sekä päihdehuoltolain palveluita koskeva sääntely kumottaisiin lukuun … Lue lisää

Seuraa sote -uudistuksen tapahtumia/koulutuksia päihde- ja mielenterveyspalveluista

Sote -uudistuksen päihde- ja mielenterveyspalveluja koskevia tapahtumia/koulutuksia voit seurata kalenterista tästä.  Jos et päässyt tällä kertaa mukaan johonkin mielenkiintoiseen päihde- ja mielenterveyspalvelujen tilaisuuteen/koulutukseen, osasta tilaisuuksista löytyy diat jonkin päivän päästä Innokylästä tai vastaavan muun järjestäjän sivuilta. Sieltä löytyy mm Kansallinen verkostopäivä 4.4.2022: Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen dioja mm STM:n päihdelainsäädännön muutosehdotuksia ja päihdeasiamiehen kommentteja niihin. Etelä-Suomen … Lue lisää

Tampereen mielenterveys- ja päihdeneuvoston toiminta aktiivista

Tampereen kaupungin hallitus asetti 31.1.2022 valtuustoaloitteen pohjalta mielenterveys- ja päihdeneuvoston 1.2.-31.12.2022 toimikaudeksi. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja päihdetilanteesta aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella todettiin alueellinen tarve sekä yhdenmukaistaa toimintaa ja saattaa päihdetyön toimijat yhteen kehittämään päihdetyötä. Päihde-​ ja mielenterveysneuvosto on neuvoa antava toimija,​ jolla ei ole päätöksentekovaltaa. Neuvoston tehtävänä on toimia yhteisenä keskustelufoorumina, jonka toiminta tukee julkisen … Lue lisää

Seuraa Hyvinvointialuekartan kautta alueellista sote -uudistuksen etenemistä

Interaktiivinen kartta hyvinvointialueista Interaktiivinen hyvinvointialuekartan kautta pääsee seuraamaan sote -uudistuksen etenemistä mm. alueellisissa kehittämishankkeissa mukaan lukien päihdepalvelut. Klikkaamalla alueen nimeä tai sijaintia löydät listauksen linkeistä mm. hyvinvointialueen verkkosivuille, sosiaalisen median tilit ja yhteystiedot (ei toimi Exploreri -selaimella). Klikkaa Hyvinvointialuekarttaan tästä.

Mikä on sote -uudistus ?

Sote-uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Tässä sote -uudistuksesta lyhyesti. Päivittyvää ajantasaista tietoa sote- uudistuksesta voit seurata  tästä:  

Päihdetilastollinen vuosikirja 2021

Päihdetilastollinen vuosikirja 2021 Alkoholi ja huumeet Päihdetilastollinen vuosikirja tarjoaa laajan tietoperustan alkoholipolitiikan päätöksentekijöille ja suunnittelijoille. Vuosikirjan tiedot tukevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita Suomen alkoholi- ja huumetilanteen arvioinnissa ja tutkimuksessa. Lisäksi vuosikirja sisältää keskeiset tilastotiedot Suomen alkoholi- ja huumeoloista kuten alkoholijuomien kulutuksesta ja myynnistä alkoholijuomien ja huumeiden käytöstä aiheutuvista sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista päihdepalveluista päihde-eläkkeistä päihdekuolemista … Lue lisää

Päihdehuollon huumeasiakkaat THL:n Tilastoraportti 2/2022

Päihdehuollon asiakkaiden huumeidenkäyttö pysyi entisen kaltaisena vuonna 2020. Tilastoraportti pohjautuu huumehoitoa antavien yksiköiden vapaaehtoiseen raportointiin, jossa asiakkaiden tiedot kerätään anonyymisti. Vuonna 2020 raportointiin osallistui 57 huumehoidon yksikköä ja tietoja toimitettiin 1281 asiakkaasta. Aineisto ei kata kaikkea Suomessa annettavaa huumehoitoa eikä huumeidenkäyttäjiä. Koronapandemia ei näytä vaikuttaneen huumehoidon asiakasmääriin vuonna 2020. ks koko THL:n tiedote ja raportti … Lue lisää

Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua. Samalla on laadittu yli hallituskauden ulottuva tiekartta asiakkaan ja potilaan osallisuuden ja oikeuksien vahvistamiseksi. Lisäksi on asetettu laajapohjainen seurantaryhmä tämän työn tueksi. Uudistuksen tavoitteena on muuttaa lainsäädäntöä niin, että asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeus toteutuu mahdollisimman täysimääräisesti. Samalla tulee jatkuvasti kehittää toimintatapoja, jotta asiakkaan ja … Lue lisää