Päihdepalvelujelppari-koulutus Porissa 4.–5.10.2023

Päihdepalvelujelppari-koulutus 4.–5.10.2023Paikka: Hotelli Amado, Pori Koulutuksen tarkoitus on tarjota Koulutus on suunnattu Satakunnan alueen toimijoille, jotka joko työssään tai vapaaehtoistoiminnassaan kohtaavat päihdepalveluita tarvitsevia kansalaisia ja heidän läheisiään ja tarvitsevat lisävalmiuksia työnsä tueksi. Kouluttajina toimivat päihdeasiamies ja Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n asiantuntijat. Lisäksi kuulemme Satakunnan hyvinvointialueen edustajaa. Koulutus majoituksineen on osallistujille maksuton ja osallistujille tarjotaan lounas … Lue lisää

Ratkaisu kaksoisdiagnoosipotilaiden mahdollisuuksista saada terveyspalveluja

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut 11.7.2023 ratkaisun kaksoisdiagnoosipotilaiden mahdollisuuksista saada tarvitsemiaan päihde- ja mielenterveyspalveluja (EOAK/4968/2022). Kaksoisdiagnoosi tarkoittaa sitä, että potilaalla on samanaikaisesti sekä päihdehäiriö että jokin muu mielenterveyden häiriö.Ratkaisussa todetaan muun muassa, että kaksoisdiagnoosipotilaille on oltava tarjolla moniammatillista tukea. Kaksoisdiagnoosipotilaat ovat erityisen tuen tarpeessa (SHL 3 §) ja heidän tulee saada tarvitsemansa palvelut ja sitä koskeva … Lue lisää

Selvitys päihdepalveluiden asiakkaan itsemääräämisoikeudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 17.7.2023 selvityksen Päihdepalveluiden asiakkaan itsemääräämisoikeudesta (Heidi Vanjusov, Jarkko Pesu ja Nea Hakulinen). Selvityksen mukaan itsemääräämisoikeus saattaa typistyä osallisuudeksi ja oikeudeksi kieltäytyä tarjottavista päihdepalveluista. Osallisuus puolestaan voi jäädä näennäiseksi, jos päätökset tehdään kaukana asiakkaasta. Haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden oikeuksien toteutumista tulisi aktiivisesti tukea. Selvityksen mukaan päihdepalveluiden hoitosopimuksiin ja päihdepalveluiden kilpailuttamiseen saattaa … Lue lisää

Ohje mielenterveys- ja päihdelainsäädännön muutoksista

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 30.5.2023 ohjeen mielenterveys- ja päihdelainsäädännön muutoksista hyvinvointialueille, palvelujentuottajille ja valvontaviranomaisille. Päihde- ja riippuvuuspalveluista säädetään 1.1.2023 lukien sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa. Palveluiden järjestäjänä ovat hyvinvointialueet. Päihdehuoltolakiin on jätetty vain tahdosta riippumatonta hoitoa koskevat pykälät. Katso ohje tästä (PDF-tiedosto).

Päihdetilastollinen vuosikirja 2022

Päihdetilastollinen vuosikirja 2022 Alkoholi ja huumeet (julkari.fi) tarjoaa laajan tietoperustan alkoholipolitiikan päätöksentekijöille ja suunnittelijoille. Vuosikirjan tiedot tukevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita Suomen alkoholi- ja huumetilanteen arvioinnissa ja tutkimuksessa. Lisäksi vuosikirja sisältää keskeiset tilastotiedot Suomen alkoholi- ja huumeoloista, kuten alkoholijuomien kulutuksesta ja myynnistä alkoholijuomien ja huumeiden käytöstä aiheutuvista sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista päihdepalveluista päihde-eläkkeistä päihdekuolemista … Lue lisää

Päihde- ja mielenterveyslainsäädäntö eduskuntaan

Päihde- ja mielenterveyslainsäädännön valmistelu on edennyt niin, että hallituksen esitys HE 197/2022 vp on annettu eduskunnalle 29.9.2022. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteeseen ja hallituksen esitykseen pääsee linkistä https://stm.fi/-/mielenterveys-ja-paihdelainsaadantoa-uudistetaan Asian käsittely jatkuu loppuvuoden aikana eduskunnassa ja valiokunnassa. Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 10.6.2022 asti. Lausunnonantajat olivat huolissaan sosiaalihuollon palveluiden asemasta ja hallituksen esityksessä lausunnot on otettu pääosin huomioon. … Lue lisää

Päihde- ja mielenterveyspalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen lausuntokierroksella

Taustaa: STM:n hankkeessa on ollut tarkoitus uudistaa mielenterveys- ja päihdelainsäädännön palvelujen järjestämistä koskeva sääntely vielä tämän hallituskauden aikana. Tarkoitus on ollut siirtää ns. vapaaehtoisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen sääntely mielenterveyslaista ja päihdehuoltolaista sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin. Samalla on pyritty parantamaan kyseisten palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, vaikuttavuutta ja palvelujen kokonaisuutta. Lisäksi mielenterveyslain sekä päihdehuoltolain palveluita koskeva sääntely kumottaisiin lukuun … Lue lisää

Seuraa Hyvinvointialuekartan kautta alueellista sote -uudistuksen etenemistä

Interaktiivinen kartta hyvinvointialueista Interaktiivinen hyvinvointialuekartan kautta pääsee seuraamaan sote -uudistuksen etenemistä mm. alueellisissa kehittämishankkeissa mukaan lukien päihdepalvelut. Klikkaamalla alueen nimeä tai sijaintia löydät listauksen linkeistä mm. hyvinvointialueen verkkosivuille, sosiaalisen median tilit ja yhteystiedot (ei toimi Exploreri -selaimella). Klikkaa Hyvinvointialuekarttaan tästä.

Mikä on sote -uudistus ?

Sote-uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Tässä sote -uudistuksesta lyhyesti. Päivittyvää ajantasaista tietoa sote- uudistuksesta voit seurata  tästä: