Palveluita ja oppaita

Selvityksiä

 

Päihdepalveluopas

Käytännön neuvoja
PÄIHDEPALVELUIHIN
hakeutujalle ja palveluihin päässeelle

Tähän oppaaseen on koottu tietoa päihdeongelmien ympäriltä. Tavoitteena
on, että päihdeongelmasta kärsivä tai hänen läheisensä löytää ja pääsee
avun piiriin. Lisäksi on tärkeää, että hän etenee hoitoon tai kuntoutukseen ja
saa kotikunnaltaan (tai sote-alueelta) juuri niitä palveluja, jotka ovat hänelle
tarpeellisia. Kun palvelut tulevat mahdollisimman ajoissa ja oikeaan aikaan,
väliinputoamistilanteet vältetään. Lopputulos on kaikille osapuolille paras.

Voit tulostaa oppaan tai tilata sitä edunvalvontakoordinaattorilta.

 

11 konkreettista keinoa parantaa päihdehuollon palveluita hyvinvointialueella

Oikeus yksilölliseen hoitoon ilman viivytyksiä

Tämä opas tarjoaa tietoa päihdehuollon palvelujen parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Materiaalissa esitellään konkreettisia keinoja muun muassa päihdehuollon hoitopolun parantamiseen, päihdehuollon saavutettavuuden ja laadun parantamiseen sekä päihdehuollon osaamisen edistämiseen.

Voit tulostaa oppaan tai tarvittaessa tilata sitä edunvalvontakoordinaattorilta.