Haluatko hoitoon?

Mikäli sinulla tarvetta päihdehoitoon/ -kuntoutukseen

apua päihdeongelmaan saat ensisijaisesti kotikunnan terveyskeskuksesta, sosiaalitoimesta tai sote -keskuksesta (1.1.2023 päihdepalvelujen järjestämisvelvollisuus siirtyy hyvinvointialueille)

  • useilla paikkakunnilla on myös A-klinikka, tai muu päihdehuollon erityispalveluyksikkö tai yhteinen mielenterveys- ja päihdepalveluyksikkö.

Tietoa oman paikkakunnan päihdepalveluista löydät täältä:

  • jos hoitoon pääsyssä tai hoidossa ilmenee ongelmia, ota yhteys kotikuntasi sosiaaliasiamieheen tai terveydenhuollon yksikön potilasasiamieheen (ks linkki kotikuntasi sosiaali- ja terveyspalveluista yllä)
  • työterveyslääkäri ja lääkäriasemat auttavat myös päihdeasioissa

Tietoa päihdeasioiden käsittelystä työelämässä löydät täältä:

  • tarvittaessa ota yhteys työterveyshuoltoon tai luottamusmieheen


Päihdeasiamiestoiminta

on kunnista sekä sote -alueista ja muista palvelujen tuottajista riippumatonta järjestöpohjaista edunvalvontaa. Tehtävänä on auttaa ja neuvoa vapaaehtoisesti päihdehoitoon ja – kuntoutukseen hakeutuvia sekä heidän läheisiään lakisääteisten palvelujen, etuuksien ja tukien saamisessa. Tarkoitus on, että palvelut toteutuvat mahdollisimman varhain ja oikea-aikaisesti omassa kunnassa ja sote -alueella estäen siten väliiputoamistilanteita.

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä tukea asiakkaiden itsenäistä suoriutumista sekä parantaa heidän asemaansa yhteiskunnassa.

Mikäli palvelut kotikunnassa tai omalla sote -alueella eivät ole toimineet päihdehoitoon ja -kuntoutukseen hakija sekä läheinen voi ottaa yhteyttä päihdeasiamieheen välittömästi päihdehoitoon ja sen aikaiseen sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa kuten

  • hoitoon pääsy ja maksusitoumusasiat
  • kohtelu hoitoyksikössä
  • kuntoutus- ja sairauspäiväraha
  • tietosuoja

Lisäksi koulutusta ja konsultointia muille päihdetoimijoille asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyen.