Päihde- ja mielenterveyslainsäädännön uudistus on hyväksytty eduskunnassa

Hallituksen esitys eduskunnalle päihde- ja mielenterveyslainsäädännön uudistamiseksi (HE 197/2022 vp) lähetettiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan 4.10.2022. Hallituksen esitykseen pääsee tästä linkistä https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_197+2022.pdf Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli asiantuntijoita, viranomaisia ja järjestöjä ja valiokunnan mietintö (StVM 24/2022 vp) valmistui 9.11.2022. Mietinnössä on pieniä tarkennuksia hallituksen esitykseen. Mietintöön pääsee tästä linkistä https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/StVM_24+2022.pdf Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen (HE 197/2022 … Lue lisää