Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2021-2023

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä huumausainepolitiikasta jatketaan kansallista yhteistyötä huumehaittojen ehkäisemiseksi. Huumausainetilannetta seurataan usealla indikaattorilla, jotka päivittyvät 1-4 vuoden välein.

Suomen huumausainepolitiikan tavoitteena on huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäiseminen siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat terveydelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat jäävät mahdollisimman pieniksi.

Periaate päätöksen linjauksia on mm

  • ehkäisevää päihdetyötä kehitetään monialaisesti
  • asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus päihdepalveluissa
  • haittojen vähentäminen
  • huumausainerikollisuuden torjunta perustuu yhteistyöhön

Lue lisää STM:n tiedotteesta 9.12.2021 ja Valtioneuvoston periaatepäätöksestä huumausainepolitiikasta  2021-2023 tästä.