Tampereen mielenterveys- ja päihdeneuvoston toiminta aktiivista

Tampereen kaupungin hallitus asetti 31.1.2022 valtuustoaloitteen pohjalta mielenterveys- ja päihdeneuvoston 1.2.-31.12.2022 toimikaudeksi. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja päihdetilanteesta aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella todettiin alueellinen tarve sekä yhdenmukaistaa toimintaa ja saattaa päihdetyön toimijat yhteen kehittämään päihdetyötä.

Päihde-​ ja mielenterveysneuvosto on neuvoa antava toimija,​ jolla ei ole päätöksentekovaltaa. Neuvoston tehtävänä on

  • toimia yhteisenä keskustelufoorumina, jonka toiminta tukee julkisen ja kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdetyön koordinointia, kehittämistä ja mahdollisten yhteisten hankkeiden toteuttamista.
  • tukea vuorovaikutuksen syntymistä eri toimijoiden sekä kuntalaisten välillä.
  • työskennellä yhteistyössä päihdeasiamiehen ja asiakasraadin kanssa.
  • osallistua muiden neuvostojen ja neuvottelukuntien tavoin aktiivisesti kaupungin päätöksentekoon antamalla lausuntoja itseään kiinnostavista kysymyksistä.
  • käsitellä muun muassa ajankohtaisia päihde-​ ja mielenterveysasioita,​ mahdollisia aloitteita,​ nykytilaa ja palveluiden käyttäjien kokemuksia.
  • tehdä esityksiä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi.

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämisvelvollisuus siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueiden tehtäväksi. Vuoden 2022 aikana selvitetään mielenterveys-​ ja päihdeneuvoston toiminnan jatkuminen sekä sijoittuminen tulevan sote- ja pela-uudistuksen myötä.

Katso lisää kaupungin tiedote ja päätös .

Tästä voi seurata mielenterveys- ja päihdeneuvoston toimintaa sen vuoden kokouksissa.

Tästä voit katsoa Päihdehoidon tiekarttaa, mikä ohjaa kehittämisen suuntaa.