Sote-uudistuksessa mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdepalveluja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdetyön toimivuutta.

YhdessäMielin – hanke on koonnut toimivia malleja, joilla mielenterveys- ja päihdepalveluja voidaan uudistaa. Hanke otti kansalaiset, palvelujen käyttäjät ja heidän omaisensa mukaan selvitystyöhön. Hanke korostaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen tärkeyttä peruspalveluissa.

Varhainen ja oikea-aikainen apu ehkäisee tilanteiden monimutkaistumista ja vähentää kustannuksia. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen eri toimijoiden yhteistyötä on parannettava, koordinointia selkeytettävä ja asiakassuhteeseen liittyvää osaamista lisättävä.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tarvitsevat vahvaa asiakaskeskeistä palveluohjausta voidakseen käyttää valinnanvapautta ja hankkia palveluja esimerkiksi palvelusetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla.

Lue Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tiedote 7.2.2018 ja raportti  Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut kokonaisuudessaan tästä.