Päihdetapauslaskenta seuraa päihteiden käyttöön liittyviä asiointeja eri palveluissa

Laskenta tuottaa tärkeää tietoa palvelujärjestelmästä

Päihdetapauslaskennassa kirjataan niin sanotut päihde-ehtoiset asioinnit. Niitä ovat tilanteet, joissa vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy:

  1. asiakas on päihteiden ongelmakäyttäjä
  2. asiakas hakee apua päihtyneenä
  3. asiakas hakee apua päihteiden kertakäyttöön liittyvän haitan (esim. tapaturma) vuoksi.

Päihdetapauslaskennalla kerätään tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa tapahtuvasta päihde-ehtoisesta asioinnista.

Päihdetapauslaskenta on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämisen kannalta merkittävä tiedon lähde.

THL:n tiedote 1.9.2019 tästä.

Tässä alla uusin yhteenveto Päihdetapauslaskennasta:

Kuussaari K, Rautiainen E, Grainger M (2021) Päihdetapauslaskenta 2019 päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämisen tietolähteenä. Teoksessa Kaukonen O & Kuussaari K (toim.) Päihdepalveluiden yhteiskunnalliset haasteet. THL, Raportti 2/2021.

Tässä  aiempien vuosien päihdetapauslaskennoista kirjoitettuja artikkeleita ryhmiteltynä laskentavuoden mukaan.