Päihdehuollon huumeasiakkaat THL:n Tilastoraportti 2/2022

Päihdehuollon asiakkaiden huumeidenkäyttö pysyi entisen kaltaisena vuonna 2020.

Tilastoraportti pohjautuu huumehoitoa antavien yksiköiden vapaaehtoiseen raportointiin, jossa asiakkaiden tiedot kerätään anonyymisti. Vuonna 2020 raportointiin osallistui 57 huumehoidon yksikköä ja tietoja toimitettiin 1281 asiakkaasta. Aineisto ei kata kaikkea Suomessa annettavaa huumehoitoa eikä huumeidenkäyttäjiä.

Koronapandemia ei näytä vaikuttaneen huumehoidon asiakasmääriin vuonna 2020.

ks koko THL:n tiedote ja raportti tästä 25.1.2022