Avun tarvitsijalla on oikeus parhaisiin päihdepalveluihin

Perusterveydenhuollon avohoidossa oli vuonna 2020 yhteensä 40.112 päihdetyön asiakasta. He saivat apua päihdeongelmaan ehkäisevästä, hoitavasta ja kuntouttavasta toiminnasta. Päihdehuollon laitoksissa hoidettiin vuonna 2020 yhteensä 6.157 asiakasta ja päättyneitä hoitojaksoja oli yhteensä 11.188. Näissä luvuissa ovat mukana Kelan kuntoutusrahaan oikeuttavat laitokset ja kaikki katkaisuhoitoasemat. Luvut eivät ole laskusuunnassa, vaan päihdepalveluiden tarve on ilmeinen myös jatkossa. Lainsäädännön … Lue lisää

Päihde- ja mielenterveyslainsäädäntö uudistumassa 1.1.2023

Päihde- ja mielenterveyslainsäädännön uudistuksella tavoitellaan palveluiden parempaa saatavuutta, laatua ja tarpeen mukaisuutta. Myös asiakkaan oikeus tarvitsemiinsa palveluihin yhdenvertaisesti kaikissa ikäryhmissä on tärkeä. Lisäksi halutaan selkiyttää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tehtäviä ja roolia päihdepalveluissa. Jatkossa päihdepalveluista ja -hoidosta säädetään sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa. Päihdehuoltolain palveluja koskevat pykälät kumotaan ja siirretään sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin. Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 10.6.2022 … Lue lisää

Päihde- ja mielenterveyslainsäädäntö eduskuntaan

Päihde- ja mielenterveyslainsäädännön valmistelu on edennyt niin, että hallituksen esitys HE 197/2022 vp on annettu eduskunnalle 29.9.2022. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteeseen ja hallituksen esitykseen pääsee linkistä https://stm.fi/-/mielenterveys-ja-paihdelainsaadantoa-uudistetaan Asian käsittely jatkuu loppuvuoden aikana eduskunnassa ja valiokunnassa. Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 10.6.2022 asti. Lausunnonantajat olivat huolissaan sosiaalihuollon palveluiden asemasta ja hallituksen esityksessä lausunnot on otettu pääosin huomioon. … Lue lisää

Päihde- ja mielenterveyspalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen lausuntokierroksella

Taustaa: STM:n hankkeessa on ollut tarkoitus uudistaa mielenterveys- ja päihdelainsäädännön palvelujen järjestämistä koskeva sääntely vielä tämän hallituskauden aikana. Tarkoitus on ollut siirtää ns. vapaaehtoisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen sääntely mielenterveyslaista ja päihdehuoltolaista sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin. Samalla on pyritty parantamaan kyseisten palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, vaikuttavuutta ja palvelujen kokonaisuutta. Lisäksi mielenterveyslain sekä päihdehuoltolain palveluita koskeva sääntely kumottaisiin lukuun … Lue lisää

Seuraa sote -uudistuksen tapahtumia/koulutuksia päihde- ja mielenterveyspalveluista

Sote -uudistuksen päihde- ja mielenterveyspalveluja koskevia tapahtumia/koulutuksia voit seurata kalenterista tästä.  Jos et päässyt tällä kertaa mukaan johonkin mielenkiintoiseen päihde- ja mielenterveyspalvelujen tilaisuuteen/koulutukseen, osasta tilaisuuksista löytyy diat jonkin päivän päästä Innokylästä tai vastaavan muun järjestäjän sivuilta. Sieltä löytyy mm Kansallinen verkostopäivä 4.4.2022: Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen dioja mm STM:n päihdelainsäädännön muutosehdotuksia ja päihdeasiamiehen kommentteja niihin. Etelä-Suomen … Lue lisää

Tampereen mielenterveys- ja päihdeneuvoston toiminta aktiivista

Tampereen kaupungin hallitus asetti 31.1.2022 valtuustoaloitteen pohjalta mielenterveys- ja päihdeneuvoston 1.2.-31.12.2022 toimikaudeksi. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja päihdetilanteesta aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella todettiin alueellinen tarve sekä yhdenmukaistaa toimintaa ja saattaa päihdetyön toimijat yhteen kehittämään päihdetyötä. Päihde-​ ja mielenterveysneuvosto on neuvoa antava toimija,​ jolla ei ole päätöksentekovaltaa. Neuvoston tehtävänä on toimia yhteisenä keskustelufoorumina, jonka toiminta tukee julkisen … Lue lisää

Kansallinen hätätilaohjelma pandemian syrjäytyneimpien uhrien pelastamiseksi

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset ovat vuosikymmeniä muodostaneet sosiaali- ja terveyspalveluissa kaikkein syrjityimmän asiakasryhmän. Aluevaalien edellä vallitsi laaja poliittinen yhteisymmärrys siitä, että resursseja on löydettävä syrjäytymisilmiön kovan ytimen rakenteelliseen korjaamiseen. Helpommin sanottu kuin tehty, sillä syrjimis- ja syrjäytymisilmiöllä on pitkä yleiseen yhteiskuntapolitiikkaamme liittyvä historia kieltolakikaudesta nykypäiviin. Kansanterveyslain astuttua voimaan 1972 haettiin … Lue lisää

Toipuminen alkoi, kun pääsin vertaistukiryhmiin

Mies ikkunan edessä

”Olin tekemässä niin sanottua viimeistä temppua eli söin kaikki talon lääkkeet kotona. Olin juopotteluun niin väsynyt, että yritin tappaa itseni, ja vaimo sitä säikähti ja soitti taksin. En siis itse hakeutunut hoitoon, vaan minut vietiin silloisen OYKSin päivystyksen kautta Kiviharjuun, nyt jo lakkautettuun Oulun kaupungin päihdeyksikköön”, kertoo syntyperäinen Oulun raksilalainen Paavo (78 v.) Oulun A-Killan … Lue lisää

Seuraa Hyvinvointialuekartan kautta alueellista sote -uudistuksen etenemistä

Interaktiivinen kartta hyvinvointialueista Interaktiivinen hyvinvointialuekartan kautta pääsee seuraamaan sote -uudistuksen etenemistä mm. alueellisissa kehittämishankkeissa mukaan lukien päihdepalvelut. Klikkaamalla alueen nimeä tai sijaintia löydät listauksen linkeistä mm. hyvinvointialueen verkkosivuille, sosiaalisen median tilit ja yhteystiedot (ei toimi Exploreri -selaimella). Klikkaa Hyvinvointialuekarttaan tästä.